Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" noorte meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne
Pakkuda Eesti maakondades ja maakonna linnades elavatele noortele lauatennisistidele võistlemisvõimalusi. Selgitada EMSL "Jõud" 2007
.a. noortemeistrid lauatennises.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 28.aprillil
2007.a. Ida-Virumaal Aseris.
Võistlejate saabumine ja mandaat Aseri Spordihoones kuni kella 11.00-ni.

III Osavõtjad
Osa võivad võtta kõik Eesti maakondades ja maakonna linnades elavad või maakondade klubides registreerunud noored lauatennisistid.

IV Võistluste korraldus
Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Aseri Spordiklubi.
Kaire Kutsar  5072198 või 3351412.

Võistlused on individuaalsed ja toimuvad järgmistes vanusegruppides poistele ja tüdrukutele:
B kl.  sünd. 1990-1991
C kl.  sünd. 1992-1993
D kl   sünd. 1994-1995
E kl.  sünd. 1996
ja nooremad

Paaris- ja segapaarismängud viiakse läbi ühes vanusegrupis.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine
Iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat ja paarismängude kolme parema võistkonna liiget autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 25.- krooni osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.

VII Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

NB! Osavõtust informeerida läbiviijat hiljemalt 23.aprilliks 2007.a.
e-post:    kaire.kutsar@mail.ee

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner